MYTV Broadcasting: Membawa Hiburan Digital ke Seluruh Malaysia

MYTV Broadcasting Sdn. Bhd., atau lebih dikenal sebagai MYTV, merupakan sebuah pertubuhan bukan keuntungan yang memainkan peranan penting dalam menyediakan perkhidmatan televisyen digital bebas ke udara dan radio digital di Malaysia. Kerjasama antara Altel Holdings, TM, dan Radio Televisyen Malaysia (RTM) menandakan langkah ke hadapan dalam pengembangan sektor Televisi Terestrial Digital (DTT) di negara ini.

MYTV menghadirkan perkhidmatan televisi digital terestrial yang tidak memerlukan bayaran bulanan, menawarkan pelbagai saluran tanpa kos tambahan kepada penonton. Fokus MYTV adalah membentuk sektor DTT yang dinamik dan canggih di Malaysia. Dengan menjanjikan hiburan, interaktiviti, pendidikan, dan kandungan bermaklumat, MYTV berusaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengorbankan nilai-nilai kepelbagaian etnik yang unik di Malaysia.

Sektor DTT di Malaysia tidak hanya diarahkan kepada aspek hiburan semata-mata tetapi juga merangkumi bidang interaktif, pendidikan, dan informasi. MYTV berusaha untuk memberikan pilihan yang luas kepada penonton dengan menawarkan saluran televisyen percuma. Inisiatif ini turut memberi penekanan kepada hak masyarakat Malaysia untuk mendapatkan akses kepada siaran TV percuma tanpa mengira lapisan sosial atau etnik, sejajar dengan prinsip keadilan dan kesaksamaan.

MYTV Mana-Mana: Eksplorasi Hiburan Tanpa Batas di Dunia Digital
MYTV Mana-Mana: Eksplorasi Hiburan Tanpa Batas di Dunia Digital

Satu langkah positif yang perlu diberi perhatian adalah pemberian kotak atas set dan dekoder HD secara percuma kepada penerima Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M). Ini bukan hanya mencerminkan kepekaan MYTV terhadap golongan berpendapatan rendah, tetapi juga merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahawa lebih banyak keluarga Malaysia dapat menikmati kelebihan televisi digital tanpa perlu menghadapi beban kewangan tambahan. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi kepada pengembangan industri DTT, tetapi juga memberi manfaat langsung kepada golongan yang memerlukan.

Kejayaan sektor DTT juga dapat dilihat melalui janji MYTV untuk menyediakan pilihan yang bervariasi. Dengan menawarkan pelbagai saluran, termasuk saluran interaktif, pendidikan, dan informasi, MYTV membuktikan bahawa televisi digital bukan sekadar sumber hiburan semata-mata, tetapi juga merupakan alat untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman masyarakat.

Dalam konteks ini, MYTV tidak hanya menjadi penyedia perkhidmatan televisi, tetapi juga menjadi perantara pembangunan masyarakat. Dengan menyediakan saluran yang mendidik dan memberi peluang untuk berinteraksi, MYTV membantu membentuk masyarakat yang lebih berpengetahuan dan bertanggungjawab.

Namun demikian, dalam melangkah ke hadapan, MYTV juga perlu mengatasi beberapa cabaran. Perubahan kepada teknologi televisi dan keperluan masyarakat yang semakin berubah memerlukan adaptasi yang cepat. MYTV perlu memastikan bahawa infrastruktur dan perkhidmatannya sentiasa terkini dan dapat memenuhi tuntutan masa hadapan.

MYTV Broadcasting Sdn. Bhd. memberikan sumbangan yang signifikan kepada perkembangan sektor televisi digital di Malaysia. Dengan menyediakan perkhidmatan percuma kepada masyarakat, khususnya mereka yang memerlukan, MYTV membuktikan bahawa televisi digital dapat menjadi alat untuk memperkukuhkan keharmonian masyarakat Malaysia. Sebagai usaha sama antara sektor swasta dan badan kerajaan, MYTV memberi contoh kejayaan kerjasama untuk kepentingan bersama. Dengan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan, MYTV berpotensi menjadi pemimpin dalam menyediakan perkhidmatan televisi digital yang bermakna dan memuaskan di Malaysia.

Contents

Latar Belakang Syarikat

Sejarah MYTV Broadcasting Sdn Bhd (MYTV) mencerminkan komitmen mereka dalam memacu perubahan menuju penyiaran digital yang lebih maju di Malaysia. Mengetahui latar belakang dan peranannya dalam migrasi dari penyiaran analog ke digital, dapat memberikan gambaran jelas tentang bagaimana MYTV membentuk industri televisi digital di negara ini.

MYTV didirikan sebagai pemegang lesen yang dianugerahkan oleh Kerajaan Malaysia untuk mengendalikan infrastruktur dan kemudahan rangkaian bagi perkhidmatan TV Terestrial Digital (DTT) atau Digital Terrestrial TV. Penghargaan ini mencerminkan pengiktirafan pihak kerajaan terhadap peranannya yang penting dalam merancang dan melaksanakan penghijrahan penyiaran terrestrial analog ke digital di seluruh negara.

Proyek DTT MYTV ini di bawah bidang kuasa Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia, dengan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) bertindak sebagai badan pengawas dan pemantau. Ini menciptakan kerangka kerja yang ketat untuk memastikan pelaksanaan projek ini berjalan lancar dan mematuhi standard serta peraturan yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan inisiatif migrasi DTT, MYTV membangun infrastruktur termasuk hab multimedia digital dan rangkaian pemancar digital TV. Rangkaian ini dirancang untuk menampung hingga 39 definisi standar atau 13 definisi tinggi saluran TV digital di tahap awal. Proyek ini tidak hanya tentang menggantikan teknologi, tetapi juga memberikan liputan yang lebih baik, terutama kepada komunitas di luar bandar.

Satu aspek yang menonjol dalam sejarah MYTV adalah komitmennya untuk memberikan kapasiti saluran secara percuma kepada penyiar dan Pembekal Kandungan, Aplikasi, dan Perkhidmatan (CASPs) semasa periode siaran serentak (simulcast). Ini menunjukkan kesediaan MYTV untuk bekerja sama dengan pihak yang sudah ada dalam industri, memberi mereka akses kepada infrastruktur digital tanpa mengenakan caj yang tinggi.

MYTV juga menunjukkan perhatian terhadap golongan berpendapatan rendah dengan komitmen untuk menyediakan secara percuma dua juta Peralatan Premis Pelanggan (CPE), termasuk dekoder, antena, dan alat kawalan jauh. Ini adalah langkah positif untuk memastikan bahwa masyarakat yang memerlukan dapat mengakses dan menikmati layanan DTT tanpa beban kewangan tambahan.

Dalam mengadopsi teknologi DVB-T2 Lite, MYTV menunjukkan kepekaan terhadap keperluan pengguna peralatan mudah alih dan berusaha untuk memenuhi tuntutan pasar yang berkembang. Dengan memberikan fokus kepada inovasi teknologi, MYTV bertujuan untuk menjadi pemimpin di pasar peralatan mudah alih menjelang tahun 2019.

Penting juga untuk mencatat peran MYTV dalam membentuk model bisnis yang berkelanjutan. MYTV tidak hanya bergantung pada perkhidmatan kapasiti saluran utama, tetapi juga menawarkan perkhidmatan tambahan (enhanced services) seperti Perkhidmatan TV, Perkhidmatan Radio, Perkhidmatan Berkaitan Internet, Perkhidmatan Aplikasi dan Dagang, dan Perkhidmatan Sampingan. Ini mencerminkan kepelbagaian pendapatan dan memberikan peluang baru untuk pemilik saluran dan pihak media.

Sebagai anggota National Digital Taskforce (NDTF) dan Broadcasters’ Alliance (BA), MYTV turut aktif dalam mendidik masyarakat Malaysia mengenai penghijrahan DTT. Keterlibatan mereka dalam pendidikan dan kesedaran menunjukkan tanggung jawab sosial dan komitmen untuk melibatkan pemimpin tempatan dan kerajaan dalam proses ini.

Sejauh mana MYTV akan mencapai kejayaan dan menjadi pemimpin dalam industri televisi digital Malaysia tetap menjadi cabaran dan pertanyaan masa depan. Namun, dengan sejarah dan inisiatif yang mereka tunjukkan sejauh ini, MYTV telah membuktikan diri sebagai pemain kunci dalam membawa Malaysia ke era penyiaran digital yang lebih canggih dan berdaya maju.

Menuju Era Baru Penyiaran: Visi Nasional untuk TV Terestrial Digital (DTT) di Malaysia

Visi nasional untuk TV Terestrial Digital (DTT) di Malaysia mencerminkan komitmen untuk mengembangkan sektor penyiaran menjadi lebih dinamis, berdaya maju, dan merangkum nilai-nilai kultural serta kepelbagaian masyarakat negara ini. Visi ini dirancang untuk menciptakan suatu ekosistem penyiaran yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga mempromosikan interaktivitas, pendidikan, dan penyampaian informasi tanpa mengabaikan hak rakyat untuk mendapatkan siaran TV percuma.

 1. Dinamis dan Berkembang: Visi ini menggariskan tekad untuk mengembangkan sektor TV Terestrial Digital agar menjadi dinamis. Dinamisme ini merujuk pada kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan teknologi digital, diharapkan TV Terestrial Digital dapat menyajikan konten yang lebih beragam, menarik, dan responsif terhadap perubahan tren.
 2. Kecemerlangan dalam Pilihan: Keunggulan dalam menyediakan pilihan bagi penonton menjadi salah satu fokus utama. Visi ini menekankan pentingnya memberikan berbagai macam program, saluran, dan konten yang memenuhi selera dan kebutuhan beragam masyarakat Malaysia. Hal ini tidak hanya mencakup hiburan tetapi juga mengenai pemilihan pendidikan dan informasi yang bermaklumat.
 3. Interaktiviti: Visi nasional ini juga menyoroti pentingnya interaktiviti dalam penyiaran. Dengan memanfaatkan teknologi digital, diharapkan penonton dapat terlibat lebih aktif dalam konten yang mereka saksikan. Ini dapat mencakup fitur-fitur seperti voting langsung, feedback interaktif, atau akses kepada konten tambahan melalui platform digital.
 4. Pendidikan dan Informasi: Selain hiburan, visi ini mengakui peran TV Terestrial Digital dalam menyediakan konten pendidikan dan informasi. Melalui program-program khusus, saluran pendidikan, dan program berita yang informatif, diharapkan DTT dapat berkontribusi pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.
 5. Menjaga Nilai-nilai Masyarakat Berbilang Etnik: Pentingnya menjaga dan merangkul nilai-nilai masyarakat berbilang etnik menjadi fokus penting dalam visi ini. Dengan keberagaman etnik yang tinggi di Malaysia, TV Terestrial Digital diharapkan dapat menjadi platform yang mempromosikan pemahaman, toleransi, dan apresiasi terhadap keanekaragaman budaya.
 6. Hak Rakyat untuk Mendapatkan Siaran TV Percuma: Visi nasional ini menegaskan hak masyarakat Malaysia untuk mendapatkan siaran TV percuma. Dengan memastikan akses universal terhadap TV Terestrial Digital tanpa biaya bulanan, visi ini mencerminkan komitmen untuk menyediakan layanan yang inklusif dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat.
 7. Pentingnya Inisiatif Nasional: Keberhasilan visi ini bergantung pada kolaborasi dan dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Inisiatif nasional dalam mengembangkan infrastruktur, regulasi yang mendukung, dan pendidikan masyarakat tentang manfaat DTT menjadi kunci dalam mencapai visi ini.

Dengan mewujudkan visi ini, Malaysia berharap dapat menghadirkan perubahan positif dalam cara masyarakat mengakses dan berinteraksi dengan konten televisi. Visi ini juga menciptakan landasan untuk mencapai keberhasilan ekonomi, kultural, dan sosial dalam era penyiaran digital yang semakin maju.

Manfaat Besar Melalui TV Terestrial Digital (DTT) di Malaysia

Penghijrahan ke platform digital, khususnya melalui TV Terestrial Digital (DTT), membawa manfaat yang besar kepada negara, pengguna, dan penyiar. Inisiatif ini tidak hanya merangsang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualiti penyiaran dan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang dapat dicapai melalui implementasi DTT di Malaysia:

Manfaat kepada Negara:

 1. Merangsang Pertumbuhan Ekonomi: DTT membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi dengan membebaskan spektrum bernilai yang dapat digunakan untuk perkhidmatan lain seperti jalur lebar mudah alih dan teknologi tanpa wayar. Ini tidak hanya menciptakan peluang baru, tetapi juga meningkatkan produktiviti dan daya saing negara.
 2. Peluang Pekerjaan: Implementasi DTT menciptakan pekerjaan baru, khususnya dalam bidang industri kandungan tempatan dan kreatif. Dengan berkembangnya ekosistem penyiaran digital, lebih banyak peluang pekerjaan tersedia, memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup dan ekonomi masyarakat.

Manfaat untuk Pengguna:

 1. Kualiti TV yang Lebih Baik: DTT menawarkan kualiti gambar yang lebih baik dan bunyi yang lebih jelas. Penonton dapat menikmati siaran tanpa gangguan seperti gambar berbalam atau gangguan cuaca, memberikan pengalaman menonton yang lebih memuaskan.
 2. Lebih Banyak Pilihan: DTT dapat menampung lebih banyak saluran daripada perkhidmatan analog. Penonton dapat menikmati lebih banyak pilihan tanpa perlu membayar yuran langganan bulanan. Dengan dekoder yang tersedia dengan kos awal yang minima, akses kepada berbagai saluran menjadi lebih terjangkau.
 3. Lebih Ketersambungan: DTT menggunakan aerial UHF sedia ada dan tidak memerlukan pemasangan kabel atau piring satelit. Ini menjadikannya pilihan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat luar bandar dan pedalaman, membantu merapatkan jurang digital di seluruh Malaysia.

Manfaat kepada Penyiar:

 1. Lebih Banyak Pilihan, Lebih Interaktiviti: DTT memungkinkan penyiar untuk menawarkan lebih banyak saluran dan perkhidmatan interaktif. Dengan efisiensi spektrum digital, penyiar dapat mengakses pelbagai saluran dan menyesuaikan liputan sesuai kebutuhan, membuka peluang untuk kreativitas dan inovasi.
 2. Peluang Pengembangan Perniagaan: Melalui ciri-ciri interaktif dan kualiti penyiaran yang lebih baik, DTT membuka peluang baru untuk penyiar. Ini termasuk peluang pengembangan perniagaan, pembentukan kumpulan penonton sasaran khas, dan sumber pendapatan baru melalui perkhidmatan tambahan.
 3. Pengurangan Kos Infrastruktur: Dengan tidak perlu menyediakan kabel gentian sepaksi hibrid, penyewaan transponder tambahan, atau melancarkan satelit baru, penyiar dapat mengurangkan kos infrastruktur. Hal ini memungkinkan fokus sumber daya pada usaha penerbitan kandungan, menciptakan keberlanjutan dan daya saing industri penyiaran.
 4. Menggunakan Teknologi Terkini: Dengan penggunaan teknologi DVB-T2, penyiar dapat bersiaran melalui aset mudah alih seperti telefon bimbit dan tablet. Ini memperluas jangkauan dan kemudahan akses, mengikuti tren masyarakat yang semakin terhubung secara digital.

Dengan kesemua manfaat ini, implementasi DTT di Malaysia bukan sahaja membawa perubahan positif dalam bidang penyiaran, tetapi juga memberikan sumbangan yang signifikan kepada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Saluran Terestrial Digital MYTV

Pada era digital ini, penyiaran televisyen mengalami evolusi yang signifikan, dan Malaysia bukanlah pengecualian. MYTV Broadcasting Sdn Bhd (MYTV) memegang peranan penting dalam menghadirkan televisyen terestrial digital (DTT) secara percuma kepada rakyat Malaysia. Saat ini, terdapat 15 saluran televisyen terestrial digital yang sah bersiaran melalui MYTV, yang telah disahkan secara rasmi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia.

TV1 (Saluran 101HD) – Radio Televisyen Malaysia

Saluran ini, yang dikelola oleh Radio Televisyen Malaysia (RTM), merupakan saluran terestrial kerajaan umum yang berfokus pada program bual bicara. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi (HD), TV1 membawa beragam konten untuk memenuhi kepelbagaian minat penonton.

TV2 (Saluran 102HD) – Radio Televisyen Malaysia

TV2, juga diuruskan oleh RTM, adalah saluran terestrial kerajaan umum yang menawarkan hiburan sekeluarga. Dengan fokus pada program 24 jam dalam HD, TV2 menyajikan konten yang menghibur untuk semua anggota keluarga.

TV3 (Saluran 103HD) – Media Prima

Saluran terestrial swasta umum berbahasa Melayu ini dimiliki oleh Media Prima. TV3 menawarkan konten beragam dalam definisi tinggi, mencakup program hiburan, berita, dan banyak lagi.

NTV7 (Saluran 107) – Media Prima

NTV7, yang juga dimiliki oleh Media Prima, adalah saluran terestrial swasta umum yang menargetkan golongan urban. Meskipun tidak bersiaran dalam definisi tinggi, NTV7 tetap menjadi pilihan utama untuk pemirsa di kawasan bandar.

8TV (Saluran 108HD) – Media Prima

Saluran terestrial swasta umum berbahasa Cina ini dimiliki oleh Media Prima. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi, 8TV menyajikan program beraneka ragam untuk penonton berbahasa Cina di Malaysia.

TV9 (Saluran 109) – Media Prima

TV9, juga dimiliki oleh Media Prima, adalah saluran terestrial swasta umum yang berfokus pada golongan belia. Meskipun tidak bersiaran dalam definisi tinggi, TV9 menawarkan konten yang relevan dan menarik untuk penonton muda.

TV Okey (Saluran 110HD) – Radio Televisyen Malaysia

TV Okey, yang diuruskan oleh RTM, adalah saluran digital terestrial kerajaan umum dengan fokus pada gaya hidup. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi, TV Okey menawarkan program yang mencakup berbagai aspek gaya hidup.

8. Sukan RTM (Saluran 111HD) – Radio Televisyen Malaysia

Sukan RTM, juga diuruskan oleh RTM, adalah saluran digital terestrial kerajaan umum yang menampilkan liputan sukan 24 jam. Dengan siaran dalam definisi tinggi, Sukan RTM memberikan akses kepada pelbagai acara sukan untuk penonton yang berminat.

Awesome TV (Saluran 112HD) – Awesome Media Network Sdn Bhd

Awesome TV, dimiliki oleh Awesome Media Network Sdn Bhd, adalah saluran digital terestrial swasta umum yang menawarkan program 24 jam dalam definisi tinggi. Dengan fokus pada konten yang menarik, Awesome TV memberikan pilihan hiburan yang beragam.

TV6 (Saluran 113HD) – Radio Televisyen Malaysia

TV6, diuruskan oleh RTM, adalah saluran terestrial kerajaan umum yang berfokus pada filem, siri, dan lagu klasik. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi, TV6 memenuhi keperluan penonton yang menghargai seni visual dan audio.

TV AlHijrah (Saluran 114HD) – AlHijrah Media Corporation

TV AlHijrah, dimiliki oleh AlHijrah Media Corporation, adalah saluran terestrial yang berunsurkan Islam. Sebagai saluran pertama dalam bahasa Melayu, TV AlHijrah menyajikan konten Islami 24 jam dalam definisi tinggi.

SUKE TV (Saluran 116HD) – DNF Group Sdn Bhd

SUKE TV, milik DNF Group Sdn Bhd, adalah saluran digital terestrial yang menawarkan beragam program 24 jam dalam definisi tinggi. SUKE TV menyajikan pilihan hiburan untuk memenuhi selera penonton.

Bernama TV (Saluran 121HD) – Bernama

Bernama TV, dimiliki oleh Bernama, adalah saluran digital terestrial berita yang menyajikan liputan berita 24 jam dalam definisi tinggi. Dengan fokus pada keberitaan, Bernama TV menjadi sumber informasi utama untuk penonton di Malaysia.

TVS (Saluran 122HD) – Sarawak Media Group

TVS, dimiliki oleh Sarawak Media Group, adalah saluran digital terestrial milik Sarawak. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi, TVS membawa konten yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan masyarakat di Sarawak.

Berita RTM (Saluran 123HD) – Radio Televisyen Malaysia

Berita RTM, yang diuruskan oleh RTM, adalah saluran digital terestrial kerajaan yang berfokus pada berita. Dengan siaran 24 jam dalam definisi tinggi, Berita RTM memberikan liputan berita terkini untuk penonton di Malaysia.

Saluran-saluran ini membentuk bagian penting dari penawaran televisyen terestrial digital di Malaysia melalui MYTV. Dengan menyediakan akses kepada konten dalam definisi tinggi secara percuma, MYTV berusaha untuk memenuhi keperluan dan kehendak beragam masyarakat Malaysia. Sebagai pemegang peranan utama dalam membawa Malaysia ke era televisyen digital, MYTV terus memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembentukan masa depan penyiaran negara.

Saluran Televisyen MYTV yang Bersiaran Secara Digital

Dalam era digital yang pesat berkembang, akses terhadap saluran televisyen tidak lagi terikat kepada peranti TV konvensional. MYTV Broadcasting Sdn Bhd, sebagai pemegang lesen utama penyiaran digital di Malaysia, telah mengambil inisiatif untuk membawa pengalaman menonton televisyen ke platform digital dengan menyediakan saluran televisyen yang bersiaran secara online melalui aplikasi MYTV Mana-Mana secara percuma. Saat ini, terdapat 8 saluran televisyen digital yang dapat dinikmati secara online, membawa keanekaragaman konten kepada penonton di seluruh Malaysia.

TVRI Nasional – Televisi Republik Indonesia

Pemilik: Televisi Republik Indonesia
Huraian: Saluran digital terestrial kerajaan Indonesia yang menampilkan program berasaskan gaya hidup 24 jam dalam definisi tinggi (HD). TVRI Nasional menjadi jendela kepada budaya dan kehidupan masyarakat Indonesia.

TVRI World – Televisi Republik Indonesia

Pemilik: Televisi Republik Indonesia
Huraian: Saluran digital terestrial kerajaan yang menawarkan program sukan 24 jam dalam HD. TVRI World membawa liputan sukan yang mencakup berbagai cabang olahraga, menyajikan aksi dan sorakan dari seluruh dunia.

TV IKIM – Institut Kefahaman Islam Malaysia

Pemilik: Institut Kefahaman Islam Malaysia
Huraian: Saluran digital terestrial kerajaan Malaysia dengan fokus pada konten berunsur Islam 24 jam dalam HD. TV IKIM menyediakan penonton dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam.

MotorRacing TV

Huraian: Saluran perlumbaan motor dan kereta 24 jam dalam HD. MotorRacing TV membawa penggemar perlumbaan ke trek melalui liputan langsung dan kemas kini terkini dari dunia motorsport.

Horizon Sports

Huraian: Saluran sukan dan kesihatan 24 jam dalam HD. Horizon Sports membawa ragam olahraga dan konten kesehatan kepada penonton, memberikan inspirasi untuk gaya hidup aktif.

My Cinema Europe

Huraian: Saluran wayang filem 24 jam dalam HD. My Cinema Europe menyajikan pengalaman menonton filem Eropah dengan berbagai genre untuk memuaskan selera penonton.

Selangor TV – Media Selangor Sdn Bhd

Pemilik: Media Selangor Sdn Bhd
Huraian: Saluran digital terestrial milik Media Selangor Sdn Bhd dalam HD. Selangor TV membawa liputan khas tentang kehidupan dan perkembangan di negeri Selangor, memperkenalkan penonton kepada kepelbagaian budaya dan warisan.

CNA – Mediacorp

Pemilik: Mediacorp
Huraian: Saluran digital terestrial kerajaan Singapura dengan fokus pada berita di antarabangsa 24 jam dalam HD. CNA (Channel NewsAsia) memberikan liputan berita mendalam dan analisis dari seluruh dunia.

MYTV – MYTV Broadcasting Sdn Bhd

Pemilik: MYTV Broadcasting Sdn Bhd
Huraian: Saluran digital terestrial khas berkaitan dengan MYTV 24 jam dalam HD. MYTV merupakan saluran yang terkait langsung dengan penyiar MYTV Broadcasting Sdn Bhd, memberikan konten eksklusif dan informasi terkini tentang perkhidmatan MYTV.

Dengan adanya saluran televisyen digital yang bersiaran secara online melalui aplikasi MYTV Mana-Mana, penonton kini dapat menikmati hiburan dari berbagai kategori dengan lebih mudah dan lebih fleksibel. Inisiatif ini memperkuat komitmen MYTV untuk memberikan aksesibilitas yang lebih luas kepada pengalaman menonton televisyen di era digital ini. Dengan beragam pilihan saluran dari berbagai negara dan genre, MYTV terus menjadi pemimpin dalam membawa inovasi kepada industri penyiaran Malaysia.

Terokai Dunia Radio MYTV

Dalam usahanya untuk memberikan pelbagai pengalaman hiburan kepada masyarakat Malaysia, MYTV Broadcasting Sdn Bhd tidak hanya terkenal dengan saluran televisyen digitalnya, tetapi juga dengan pelbagai saluran radio yang bersiaran secara rasmi di platform MYTV. Dengan total 17 saluran radio yang disahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Malaysia, MYTV membawa warna-warni bunyi dan suara dari berbagai bahasa dan budaya untuk memenuhi selera pendengar dari pelbagai lapisan masyarakat.

Saluran Radio Kerajaan: Memperkaya Budaya dan Identiti

 1. Nasional FM (701)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu, menyampaikan program-program berinformasi dan hiburan.
 2. TraXX FM (702)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Inggeris, menyajikan persembahan dan lagu-lagu popular dari pelbagai genre.
 3. Minnal FM (703)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa India, membawa kepada pendengar pengalaman muzik dan informasi dalam bahasa Tamil.
 4. Ai FM (704)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Cina, memberikan liputan terkini, hiburan, dan muzik popular dalam bahasa Mandarin.
 5. Radio Klasik (705)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu, menampilkan klasik terbaik dari dunia muzik.
 6. Asyik FM (706)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu, memberi tumpuan khas kepada masyarakat Orang Asli.
 7. Sabah FM (707)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu untuk Sabah, menghubungkan penduduk Sabah dengan berita dan hiburan tempatan.
 8. Sabah V FM (708)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu untuk Sabah, memberikan terutama kepada pendengar di Sabah.
 9. Sarawak FM (709)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu untuk Sarawak, menyediakan hiburan dan berita untuk penduduk Sarawak.
 10. Wai FM (710)
  • Pemilik: Radio Televisyen Malaysia
  • Huraian: Saluran kerajaan umum berbahasa Melayu (Iban) untuk Sarawak, mempersembahkan muzik dan hiburan khas untuk komuniti Iban.

Saluran Radio Swasta: Kreativiti dan Inovasi

 1. Bernama Radio (711)
  • Pemilik: Bernama
  • Huraian: Radio separa kerajaan milik Bernama berbahasa Melayu, menyampaikan berita dan program-program aktual.
 2. Hot FM (712)
  • Pemilik: Media Prima Berhad
  • Huraian: Saluran terestrial swasta dalam berbahasa Melayu, terkenal dengan hiburan berkualiti dan perbualan menarik.
 3. Fly FM (713)
  • Pemilik: Media Prima Berhad
  • Huraian: Saluran terestrial swasta dalam berbahasa Inggeris, memutarkan lagu-lagu hits dan membawa perkembangan terkini.
 4. Molek FM (714)
  • Pemilik: Media Prima Berhad
  • Huraian: Radio terestrial swasta dalam berbahasa Melayu untuk Pantai Timur, menyajikan hiburan dan informasi tempatan.
 5. Eight FM (715)
  • Pemilik: Media Prima Berhad
  • Huraian: Saluran terestrial swasta dalam berbahasa Cina, menawarkan pelbagai program dan lagu-lagu popular.
 6. Kool 101 (716)
  • Pemilik: Media Prima Berhad
  • Huraian: Radio terestrial swasta dalam berbahasa Melayu, memberikan pengalaman mendengar yang menarik dengan lagu-lagu terkini.
 7. Manis FM (726)
  • Pemilik: Husa Network Sdn Bhd
  • Huraian: Radio terestrial swasta milik Husa Network Sdn Bhd berbahasa Melayu untuk Pantai Timur, menyajikan hiburan dan berita khas untuk penduduk Pantai Timur.

Dengan pelbagai saluran radio yang mencakup bahasa dan budaya yang berbeza, MYTV memberikan akses kepada pelbagai jenis hiburan dan informasi. Dari berita hingga muzik, dari kerajaan hingga swasta, MYTV Broadcasting Sdn Bhd terus menjadi pemimpin dalam membawa kemajuan dan inovasi kepada dunia penyiaran Malaysia. Dengan MYTV Mana-Mana, pengguna dapat menikmati dunia radio yang hidup di puncak jari mereka, menggabungkan tradisi dengan teknologi di dalam gelombang bunyi yang memukau.

Nikmati Hidangan Audio di MYTV Mana-Mana

Di dunia digital yang terus berkembang, MYTV Broadcasting Sdn Bhd tidak hanya mengukuhkan kehadirannya dalam arena televisyen digital tetapi juga menawarkan pengalaman luar biasa melalui saluran radio digitalnya. Melalui platform MYTV Mana-Mana secara online, pelanggan dapat menikmati hiburan tanpa batas dengan akses mudah kepada saluran radio terpilih. Di bawah ini adalah gambaran singkat tentang beberapa saluran radio digital yang dapat diakses melalui MYTV Mana-Mana:

1. Radio IKIM

 • Pemilik: Institut Kefahaman Islam Malaysia
 • Huraian: Radio IKIM adalah saluran radio terestrial separa kerajaan yang menonjolkan unsur Islam. Dengan bahasa Melayu sebagai medium utama, Radio IKIM menyampaikan bual bicara, diskusi, dan program keagamaan yang memberi fokus kepada pemahaman Islam.

2. 988 FM

 • Pemilik: Star Media Radio Group
 • Huraian: 988 FM, sebagai saluran radio terestrial swasta berbahasa Cina, menawarkan campuran hiburan yang mencakup berita, muzik, dan segmen-segmen menarik. Dengan pendekatan yang dinamik, 988 FM memenuhi selera pendengar Cina dengan pelbagai program menarik.

3. Best FM

 • Pemilik: Suara Johor Sdn Bhd
 • Huraian: Best FM, radio terestrial swasta milik Suara Johor Sdn Bhd, memfokuskan diri pada audiens berbahasa Melayu. Menyajikan pelbagai program termasuk muzik popular, berita semasa, dan wawancara eksklusif, Best FM membawa hiburan berkualiti untuk pendengar setianya.

Dengan MYTV Mana-Mana, MYTV Broadcasting Sdn Bhd mempersembahkan kebebasan untuk menikmati pelbagai saluran radio digital di hujung jari anda. Melalui platform ini, anda dapat menyelami dunia hiburan tanpa sempadan di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Selain memberikan pelbagai saluran televisyen, MYTV Mana-Mana menjadi pintu gerbang untuk mengeksplorasi ragam bunyi dan kreativiti melalui pelbagai saluran radio yang mencerminkan kepelbagaian budaya dan bahasa di Malaysia. Dengan menawarkan akses mudah dan kualiti audio yang tinggi, MYTV Broadcasting Sdn Bhd terus membawa inovasi dalam membentuk landskap hiburan Malaysia.

Dalam kesimpulannya, MYTV Broadcasting Sdn Bhd muncul sebagai pemain utama dalam transformasi penyiaran Malaysia ke era digital melalui penyediaan perkhidmatan TV Terestrial Digital (DTT) dan radio digital. Sebagai pemegang lesen yang dianugerahkan oleh Kerajaan, MYTV telah menjalankan tanggungjawabnya dengan penuh komitmen untuk membina dan mengendalikan infrastruktur rangkaian yang menyokong perkhidmatan DTT di seluruh negara.

Inisiatif ini bukan sahaja merupakan langkah penting dalam mengikuti tren global dalam penyiaran digital tetapi juga memberikan pelbagai manfaat kepada masyarakat Malaysia. Menerusi MYTV Mana-Mana, platform digital mereka, pelanggan dapat menikmati pelbagai saluran televisyen dan radio secara percuma, menghadirkan hiburan, interaktiviti, pendidikan, dan maklumat tanpa perlu membayar yuran bulanan.

Pentingnya migrasi ke DTT tidak hanya terletak pada pengembangan industri penyiaran, tetapi juga dalam merangkul teknologi terkini untuk meningkatkan kualiti hiburan yang diterima oleh penonton. Saluran televisyen MYTV, yang termasuk saluran terestrial digital dalam HD, menawarkan kualiti gambar dan bunyi yang lebih baik, bersama dengan lebih banyak pilihan saluran, termasuk saluran berbahasa Melayu, Cina, dan Inggeris.

Manfaat yang lebih luas termasuk rangsangan kepada pertumbuhan ekonomi dan peluang pekerjaan. Penghijrahan ke platform digital membantu dalam membebaskan spektrum berharga yang boleh digunakan untuk perkhidmatan lain seperti jalur lebar mudah alih generasi akan datang. Ini mencipta peluang pekerjaan dan memberikan dorongan kepada industri kandungan tempatan dan kreatif.

MYTV juga menjadikan pengguna sebagai fokus utama dengan memberikan ketersambungan yang lebih baik, lebih banyak pilihan, dan akses mudah tanpa perlu mengeluarkan kos tambahan untuk langganan bulanan. Dengan penggunaan teknologi terkini seperti DVB-T2, MYTV memastikan pengalaman menonton yang unggul untuk semua lapisan masyarakat, termasuk kawasan luar bandar dan pedalaman.

Secara keseluruhan, MYTV Broadcasting Sdn Bhd bukan hanya penyedia perkhidmatan penyiaran, tetapi juga pionir dalam membentuk cara masyarakat Malaysia mengakses hiburan dan maklumat. Dengan visi untuk menjadi sektor TV Terestrial Digital yang dinamik dan berdaya maju, MYTV terus memberikan sumbangan yang signifikan dalam mengangkat taraf industri penyiaran Malaysia ke peringkat global.